Notarieel examen 2006

Open vragen

5. Vraag - antwoord : Willy en Valerie zijn al 20 jaar gehuwd en hebben samen twee kinderen. Zij wensen dat de door hen beiden tijdens het huwelijk aangekochte gezinswoning bij het overlijden van één van hen op een voor de kinderen onaantastbare wijze “op naam van de langstlevende zou komen”. Geef hun advies en bespreek hierbij zowel de hypothese van een gemeenschapsstelsel, als van een stelsel van zuivere scheiding van goederen.
Geef de voor- en nadelen van elke hypothese.

Gemeenschapsstelsel


Zuivere scheiding van goederen