Notarieel examen 2006

Open vragen

6. Vraag - antwoord : Ann en Mieke zijn twee zussen die al jaren ruzie hebben en mekaar wantrouwen. Na het overlijden van de langstlevende van hun ouders, start Ann een procedure van gerechtelijke
vereffening-verdeling. De notaris wordt opgedragen een inventaris met eedaflegging op te maken.
De notaris bespreekt de situatie met Ann. Zij deelt de notaris mee dat ze al jaren niet meer in de
woning is geweest, doch dat ze weet dat de buurvrouw een sleutel had van de woning van haar
ouders (om bij ziekenhuisopname de verwarming te regelen en de brievenbus leeg te maken) en dat
de achterbuur – die binnenkon via een poortje in de omheining - in de tuin het gras maaide en de
planten verzorgde.
Wie moet de notaris uitnodigen om bij de inventaris aanwezig te zijn en de eed af te leggen?
Wat moet de notaris doen als iemand weigert de eed af te leggen? Kunnen de partijen zelf iets doen
als iemand weigert de eed af te leggen?