Notarieel examen 2006

Open vragen

I.7. Vraag - antwoord : Een notaris- vereffenaar heeft in uitvoering van art. 1218 Ger.W. alle partijen bijeengeroepen met het oog op het opmaken van het proces-verbaal van akkoord of van beweringen en zwarigheden m.b.t. de staat van vereffening-verdeling. Eén van de erfgenamen, aanwezig op dat
ogenblik, weigert om het proces-verbaal te ondertekenen, zonder hiervoor enige reden op te geven.
In de staat van vereffening- verdeling werd afgeweken van de lottrekking. Wat moet de notarisvereffenaar doen?


Examenvragen inzake gerechtelijk recht: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006