Notarieel examen 2006

Open vragen

I. 8. Vraag - antwoord : Kan in de statuten een clausule opgenomen worden waarin de vennoten er voor onbepaalde duur mee instemmen dat de oproepingen voor algemene vergaderingen per e-mail of fax gebeuren ?