Notarieel examen 2006

II. Consultaties-Clausules

4. Vraag - antwoord:

Tevens beding ik dat dit algemeen legaat zal bezwaard zijn

Overgeschreven van modelantwoorden:

Ik stel aan als mijn enige algemene legataris ...

Ten aanzien van dit restlegaat:

Mijn partner moet inventaris laten opmaken.

Bij vervreemding van een oorspronkelijk vermogensbestanddeel zullen de goederen of rechten in wederbelegging ...

Vervreemden onder kosteloze titel is mijn partner niet toegelaten.

Mijn partner is niet verplicht haar eigen vermogen te verteren voordat zij inteert op het bezwaarde vermogen, doch mag voor haar levenonderhoud niet alleen het bezwaarde vermogen aanspreken zonder haar eigen vermogen aan te spreken.

Mijn partner moet bijgevolg steeds handelen binnen het doel van het restlegaat en beschikkingen ten bezwarende titel kunnen slechts te goeder trouw gebeuren.

Dit was het modelantwoord.
Anno 2006 bestaan er vele gedachten over het restlegaat: formulering van een restlegaat.