Notarieel examen 2006

II. Consultaties-Clausules


Deze vragenlijst bevat zes vragen, die elk voor zeven punten tellen. U dient vier vragen naar keuze te beantwoorden.

Als een kandidaat meer dan vier vragen beantwoordt, zal er alleen met de eerste vier antwoorden rekening gehouden worden.

Totaal voor deze vragenlijst : 28 punten

Gelieve te antwoorden in de daarvoor voorziene kaders.


Consultaties-clausules in andere jaren: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007