Notarieel examen 2006

Consultaties-Clausules

1.a. vraag - antwoord

U wordt gelast met de verkoop van een woning. De verkoper wenst nog vier maanden na de
ondertekening van de akte in de woning te kunnen blijven wonen. De koper gaat hiermee akkoord. U
wordt verzocht om de aangepaste clausules terzake op te maken.