Notarieel examen 2006

Consultaties-Clausules

1.b. vraag - antwoord

Na ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst zonder opschortende voorwaarde,
komt de verkoper u zeggen dat de veranda zonder stedenbouwkundige vergunning werd opgericht.
Hij heeft dit ook aan de koper meegedeeld. Deze wenst hoedanook aan te kopen. Beide partijen
wensen de notariële akte te verlijden en vragen U om een datum voor ondertekening vast te stellen.
De koper, die geen hypothecaire krediet nodig heeft, is bereid om de risico’s op zich te nemen.
Zal u de akte verlijden? Welke clausules zal u in voorkomend geval in de akte opnemen? Zou u de
akte ook verlijden wanneer er een hypothecaire krediet nodig is?