Notarieel examen 2006

Consultaties-Clausules

2. vraag - antwoord

Een jong koppel komt u raadplegen: zij wensen te huwen en komen inlichtingen vragen i.v.m.
een eventueel huwelijkscontract.
De man is reeds eigenaar van het huis waarin zij na hun huwelijk zullen gaan wonen. De aankoop
van deze woning werd destijds deels gefinancierd d.m.v. eigen middelen van de man (ongeveer
100.000,00 EUR) en deels d.m.v. een nog lopende hypothecaire lening (ongeveer 100.000,00 EUR,
waarvan nog maar een klein stuk terugbetaald).
De man wenst het huis in te brengen in het gemeenschappelijk vermogen (of dit al dan niet beperkt
is, is irrelevant).
Na onderzoek meent u dat de inbreng in het huwelijkscontract inderdaad de beste oplossing is. Welke
punten dienen hierbij zeker geregeld te worden?
Schrijf de cla usule van inbreng