Notarieel examen 2006

Consultaties-Clausules

4. vraag - antwoord

Jan en Ann wonen feitelijk samen en zijn kinderloos. De familie van Ann is niet echt gelukkig
met Jan en Jan is ook niet echt welkom in de familie van Ann. In de familie van Jan, wiens ouders
reeds overleden zijn, is de situatie anders. Zijn twee broers Peter en Mike, beiden ongehuwd, kunnen
zeer goed opschieten met Ann.
Jan maakt een afspraak bij de notaris en legt hem deze situatie uit. Jan wil een testament maken
waarbij zijn gehele vermogen toekomt aan Ann. Wel wil hij dat wanneer Ann overlijdt, er niets van
hetgeen hij aan haar legateerde in de handen van haar familie terechtkomt. Integendeel, hij wil dat
wat hij legateerde aan Ann terugkeert naar zijn broers Peter en Mike.
Schrijf het beschikkend gedeelte van het testament van Jan.