Notarieel examen 2006

II. Consultaties-Clausules

5. vraag:

U wordt geraadpleegd door drie vrienden die samen een zaak willen opstarten. Zij hebben een
afspraak met een leverancier van een revolutionair nieuw systeem van stofzuigers waarvoor zij de
exclusieve verdeler voor België zullen worden. Zij wensen een aangepaste vennootschapsstructuur.
Hun prioriteiten zijn: alle drie bestuurder of zaakvoerder zijn en gezamenlijke bevoegdheden.
Behoudens voor daden van dagelijks bestuur en handelingen met een waarde van minder dan € 2.500
wensen zij dat de vennootschap slechts rechtsgeldig verbonden kan worden mits de handtekening van
de drie bestuurders of zaakvoerders.

Schrijf zowel voor een NV, als een BVBA de statutaire clausules, die beantwoorden aan hun
verwachtingen.


Examenvragen inzake vennootschappen : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006