Notarieel examen 2006

Consultaties-Clausules

6. vraag - antwoord

Jan was eertijds gehuwd met Ann, die een dochter had uit een vorige relatie, Sien. Het
huwelijk liep spaak en de echtscheiding werd uitgesproken in mei 2002. Jan heeft wel een
buitenge woon goed contact met Sien en ze zien elkaar zeer vaak.
Jan huwt in augustus 2002 met Veerle, een vroegere klasgenote van hem, die twee kinderen uit een
vorige relatie heeft, Ben en Adriaan. Zij zijn gehuwd onder het stelsel van de zuivere scheiding van
goederen en wonen in het huis dat persoonlijk eigendom is van Jan. Aangezien Jan en Veerle beiden
reeds wat meegemaakt hebben bij het stuklopen van hun vorige relaties, wensen zij thans goede
afspraken te maken, en maken een afspraak bij de notaris. Hun bedoelingen zijn de volgende:
Bij het overlijden van Jan moeten Veerle, Ben en Adriaan zo weinig mogelijk erven, indien mogelijk
niets. Wel wil Jan dat indien hij tijdens het huwelijk zijn mening zou herzien, hij éénzijdig deze
regeling kan aanpassen. Veerle is het volledig eens met hem. Daarnaast hebben Jan en Veerle de
bedoeling volgend jaar een appartement als buitenverblijf te kopen aan de kust. Dit appartement moet
aan de langstlevende van hen beiden toekomen. Geen van de kinderen mag hier iets mee te maken
hebben, want het is hun gezamenlijke verwezenlijking.

Wat kan de notaris hen aanraden ? Stel de clausule op.