Notarieel examen 2006

Korte antwoorden

1. Verkrijging recht van overgang
2. pachtwet - aanbieding voorkooprecht
3. tegenstelbaarheid aan derden van een verkoopovereenkomst
4. Verkoop winkel en brief huurder
5. opzegging handelshuurovereenkomst
6. aansprakeljkheid van aannemers en architecten
7. Verschijning in akte schenking door onder voorlopig bewind geplaatste persoon
8. Restlegaat en successierechten
9. Successierechten: interesten
10. Aangifte van nalatenschap: schulden
11. Successierechten samenwonenden
12. Internationaal huwelijksvermogensrecht
13. Derdenbeslag in handen notaris
14. Uitvoerend beslag op onroerend goed en collectieve schuldenregeling
15. Buitengerechtelijk beslag onder derden
16. Zwarigheden inzake vereffening-verdeling
17. Authentieke akte
18. Tussenkomst
19. Ereloon schenking
20. Formaliteiten inzake testamenten
21. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik aan erfgerechtigde
22. Bescherming gezinswoning
23. Schenking van onroerende goederen in Frankrijk
24. Successierechten op sterfhuisclausule
25. Huwelijkscontract
26. Wijzigingsprocedure huwelijksvermogensstelsel
27. Registratierechten bij wijziging huwelijksvoorwaarden
28. Personele bevoegdheid notaris
29. Beperking duur NV
30. Omvorming vzw in handelsvennootschap

Op het examen van 2006 werden vooreerst korte vragen gesteld. De jaren voordien waren er meerkeuzevragen: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005.