Notarieel examen 2006

Korte antwoorden

7. Verschijning in akte schenking door onder voorlopig bewind geplaatste persoon

8. Restlegaat en successierechten

9. Successierechten: interesten

10. Aangifte van nalatenschap: schulden

11. Successierechten samenwonenden

12. Internationaal huwelijksvermogensrecht

13. Derdenbeslag in handen notaris

14. Uitvoerend beslag op onroerend goed en collectieve schuldenregeling

15. Buitengerechtelijk beslag onder derden

16. Zwarigheden inzake vereffening-verdeling

17. Authentieke akte

18. Tussenkomst

21. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik aan erfgerechtigde

22. Bescherming gezinswoning

23. Schenking van onroerende goederen in Frankrijk

24. Successierechten op sterfhuisclausule

27. Registratierechten bij wijziging huwelijksvoorwaarden

29. Beperking duur NV

Op het examen van 2006 werden vooreerst korte vragen gesteld. De jaren voordien waren er meerkeuzevragen: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005.