Brussel, zaterdag 11 maart 2006 (namiddag)

PRAKTISCHE INSTRUCTIES
Het tweede deel van het schriftelijk examen bestaat uit twee vragenlijsten, genummerd III en IV. Bij elke vragenlijst hoort een kladschrift met dezelfde kleur.

Begin met het invullen van de omslagen, zowel van de vragenlijsten als van de kladschriften, en plak
dan op de aangeduide plaats de bijgevoegde zelfklevers.

U beschikt over één uur voor vragenlijst nr. III, te rekenen vanaf het startsignaal.

Op het eindsignaal dient u deze vragenlijst en het bijhorende kladschrift in de farde te steken die u
ontvangen hebt. Het is daarna niet meer toegelaten om deze documenten terug te nemen of nog enigeverandering aan te brengen.

Vervolgens gaat u verder met vragenlijst nr. IV (te verbeteren akte). Voor dit deel beschikt U over
anderhalf uur.

Na het eindsignaal is het niet toegelaten nog verder te schrijven.

Na afloop dient u deze vragenlijst en het bijhorende kladschrift in de farde te plaatsen en het geheel af te geven aan de Examencommissie.

Op uw oproepingsbrief zal bij afgifte van de farde een stempel geplaatst worden.

Uw antwoorden moeten geschreven worden in de daarvoor voorziene kaders. De kladschriften worden niet gecorrigeerd.

NEDERLANDSTALIGE BENOEMINGSCOMMISSIE VOOR HET NOTARIAAT 2006