Notarieel examen 2006

III. Korte Antwoorden

III.10. vraag - antwoord :

Kunnen schulden, die niet werden vermeld in de oo rspronkelijke aangifte van nalatenschap,
aanleiding geven tot teruggave van successierechten, wanneer de termijn voor indiening van de
aangifte verstreken is?