Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

11. vraag - antwoord

Geneviève en André wonen sedert 11 maanden wettelijk samen op het ogenblik dat André
overlijdt. Geneviève is de algemeen legataris van André. Zij vraagt U of zij het voorkeurtarief van
de successierechten voor samenwonenden kan genieten. Antwoord voor één gewest naar keuze: