Notarieel examen 2006

III. Korte Antwoorden

III. 12. vraag - antwoord

Welk recht is toepasselijk op het huwelijksvermogensstelsel van een, in 1965 in Brussel (hun
woonplaats) gehuwd echtpaar, dat geen huwelijkscontract heeft laten opmaken, en waarbij de man
de Franse nationaliteit heeft en de vrouw, oorspronkelijk Italiaanse, de Franse nationaliteit heeft
verworven door het huwelijk ?