Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

14. vraag - antwoord


Bij beschikking dd. 30 september 2005 wordt U aangesteld om over te gaan tot de openbare
verkoop bij uitvoerend beslag van een onroerend goed.
De eerste zitdag wordt vastgesteld op 29 maart 2006.
Op 3 maart 2006 ontvangt U m.b.t. de beslagene een kennisgeving van een beschikking van
toelaatbaarheid van een collectieve schuldenregeling. Alleen de aankondigingen van de openbare
verkoop in de kranten zijn gebeurd, de affiches worden eerstdaags aangeplakt.
Wat doet U?