Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

15. vraag - antwoord

Een advocaat stuurt u een aangetekende brief waarbij hij beslag legt op alle gelden die u onder u houdt en die moeten toekomen aan uw cliënt. Hoe moet u reageren?