Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

III. 16. vraag - antwoord

Wordt de rechtbank van eerste aanleg, die de notaris gelast heeft met een vereffening-verdeling,
geldig gevat m.b.t. een zwarigheid wanneer deze zwarigheid niet door de notaris geakteerd werd,
maar door één van de partijen via email aan de notaris bezorgd werd en een outprint van deze mail
gehecht werd aan het proces -verbaal van beweringen en zwarigheden?