Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

18. vraag - antwoord


Een notaris wordt aangesteld in het kader van een vereffening -verdeling van een ontbonden
huwelijksgemeenschap. Er wordt geen afstand gedaan van de gerechtelijke procedure.
Een van de partijen vraagt uw tussenkomst als notaris. Quid ?