Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

20. vraag - antwoord


In een nalatenschap zonder reservataire erfgenamen werd een derde persoon zonder
bloedverwantschap met de overledene aangesteld als algemeen legataris. Zijn de door hem te
vervullen formaliteiten dezelfde al naargelang hij bij authentiek dan wel bij eigenhandig testament
werd aangesteld?