Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

22. vraag - antwoord

Dient de bij toepassing van art. 215 B.W. vereiste toestemming van de echtgenote in de
authentieke akte van verkoop zelf te worden vastgesteld? Is deze toestemming ook vereist wanneer
het onroerend goed toebehoort aan een vennootschap waarvan de echtgenoot zaakvoerder is?