Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

23. vraag - antwoord

In 2005 wordt een akte van schenking van een onroerend goed, gelegen in Frankrijk, verleden
voor een Franse notaris. Binnen de drie daaropvolgende jaren vindt tussen zelfde partijen een
nieuwe schenking plaats van een in België gelegen onroerend goed, en de schenkingsakte wordt
verleden voor een Belgische notaris.
Moet rekening worden gehouden met de waarde van het in Frankrijk geschonken goed voor de berekening van de registratierechten verschuldigd bij de schenking van het onroerend goed gelegen in België