Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

24. vraag - antwoord

Een langstlevende echtgenote verkrijgt bij het overlijden van haar echtgenoot het ganse
gemeenschappelijk vermogen ingevolge volgende clausule in de huwelijkse voorwaarden: “Het
gemeenschappelijk vermogen wordt toebedeeld aan de echtgenote ongeacht de oorzaak van de
ontbinding van het huwelijk”. Hoe wordt deze toebedeling op vlak van de successierechten
behandeld?