Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

25. vraag - antwoord

Kan men in de huwelijkse voorwaarden rechtsgeldig bepalen dat het gemeenschappelijk
vermogen ingeval van ontbinding van het huwelijk door overlijden ongelijk verdeeld zal worden in
voordeel van de langstlevende echtgenote ten belope van (50 + x) %, waarbij x gelijk is aan het
aantal volledige huwelijksjaren hoger dan 5, doch niet hoger kan zijn dan 45?