Notarieel examen 2006

III. Korte Antwoorden

III. 26. vraag - antwoord

Welke wijzigingsprocedure van het huwelijksvermogensstelsel moet gevolgd worden als men
een eigen onroerend goed van de man wil inbrengen in het gemeenschappelijk vermogen en hierbij
tegelijkertijd dit goed via vooruitmaking wil toebedelen aan de langstlevende echtgenote, alsook
elke vergoedingsrekening voor verbeteringswerken aan het goed d.m.v. eigen middelen wil
uitsluiten?