Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

29. vraag - antwoord

De grootste fiduciaire in België vraagt u een akte statutenwijziging op te maken van een NV,
opgericht voor onbepaalde duur en de duurtijd te beperken tot 30 juni 2006. Hoe reageert u?