Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

3. vraag - antwoord


Buurman André koopt van buurman Bernard een stuk grond. Deze akte werd overgeschreven. Voordien had buurman Bernard reeds het achterste stuk van ditzelfde perceel verkocht aan buurman Claude. Deze verkoop aan Claude werd niet overgeschreven. Buurman Claude had ondertussen reeds een scheidingsmuur laten bouwen waardoor dit stuk tuin niet meer toegankelijk was op het ogenblik van de aankoop door André. André vordert de ontruiming en afbraak van de muur door Claude. Quid?