Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

8. vraag - antwoord

Hoe wordt een fideicommis de residuo op het vlak van de successierechten belast bij het
overlijden van de bezwaarde?