Notarieel examen 2006

Korte Antwoorden

9. vraag - antwoord

De administratie staat een verlenging toe van de termijn voor het indienen van de aangifte
van nalatenschap. Is deze verlenging van invloed op de betalingstermijn voor de successierechten?
Wijzigt een gebeurlijke verzaking door de erfgenamen aan de termijn voor indiening van de
aangifte de betalingstermijn?