Examen notariaat 2006

IV. Te verbeteren akte

Overzicht fouten : weggevers - dwingend recht - Akte (met aanduiding fouten)

In 2006 was vooral het dwingend recht inzake de Wet Breyne dat gevraagd werd:

fout 9. De overdracht heeft plaats gehad de dag van de ondertekening van de akte reeds bestaande constructies

fout 10. De overdracht van het risico mag pas plaats hebben ten vroegste bij de voorlopige oplevering van de privatieve delen

fout 12. Overtreding art 10 al 2 wet Breyne

fout 13. Overtreding art 12 en 13 wet Breyne controversieel vordering tot nietigheid kan ingesteld worden

fout 14. Overdragen van de basisakte op dag van de ondertekening der akte is te laat

fout 17. Deze verklaring is vals en de notaris weet het : basisakte wordt overgedragen op dag van de ondertekening van de authentieke akte – overtreding van de bepalingen met betrekking tot de voltooiingswaarborg


Fouten in te verbeteren akte in andere jaren : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2007