Examen notariaat 2006

IV. Te verbeteren akte

Fout 1

Datum akte ontbreekt.

Het vermelden van plaats en datum waarop de akte verleden is zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid van de akte als authentieke akte.

Hiertegen worden op het examen in het onderdeel te verbeteren akte regelmatig fouten gemaakt:
- In 2002 was het de plaats waard de akte verleden werd die niet vemeld was.
- In 2004 werd een akte verleden op een plaats waar de notaris niet bevoegd was.