Examen notariaat 2006 : (namiddag) te verbeteren akte :

Fout 10. De overdracht van het risico mag pas plaats hebben ten vroegste bij de voorlopige oplevering van de privatieve delen.

Artikel 5 Wet Breyne

Te verbeteren akte :
71 De koper zal eigenaar worden van de te bouwen opstallen naarmate de
72 bouwstoffen in de grond of in het gebouw worden geplaatst en verwerkt. De overgang
73 van de risico's voorzien door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek
74 gebeurt slechts bij de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen, welke
75 voorzien is vóór de voorlopige oplevering van de privatieve delen.