Examen notariaat 2006

IV. Te verbeteren akte
Fout 11

Overtreding van de antiwitwas-wet