Examen notariaat 2006

IV. Te verbeteren akte


Fout 15

Waarmerking van de burgerlijke staat via rijksregister vereist uitdrukkelijk akkoord van partijen : staat niet in akte.