Examen notariaat 2006

IV. Te verbeteren akte


Fout 18.

Lezing art 203 W.Reg. ontbreekt.

Fouten inzake de voorlezing door de notaris van artikel 203 W. Reg. werden doorheen de jaren telkens opnieuw gemaakt: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006