Examen notariaat 2006

IV. Te verbeteren akte


Fout 24

Melding van handtekening van notaris ontbreekt.

Dit brengt de nietigheid van de akte als authentieke akte met zich mee. Artikel 14 notariswet werd immers niet gerespecteerd.