Examen notariaat 2006

IV. Te verbeteren akteFout 3

Handelsregisternummer is vervangen door nummer van Kruispuntbank van ondernemingen.