Examen notariaat 2006 : (namiddag) te verbeteren akte :

1. datum akte ontbreekt
2. standplaats van notaris Marchandise ontbreekt
3. handelsregisternummer is vervangen door nummer van Kruispuntbank van ondernemingen
4. uitgifte bij minuut voegen want notaris Marchandise heeft akte niet verleden
5. naam in vetjes, voornaam
6. kadastrale gegevens moeten opgegeven worden aan de hand van een kadastraal uittreksel minder dan 1 jaar oud
7. verplicht overschrijvingsrelaas van laatst overgeschreven titel opgeven
8. eigendomsoorsprong ontbreekt van de op het ogenblik van het verlijden van de akte reeds bestaande constructies
9. de overdracht heeft plaats gehad de dag van de ondertekening van de akte reeds bestaande constructies
10. de overdracht van het risico mag pas plaats hebben ten vroegste bij de voorlopige oplevering van de privatieve delen
11. overtreding van de antiwitwas-wet
12. overtreding art 10 al 2 wet Breyne
13. overtreding art 12 en 13 wet Breyne
controversieel vordering tot nietigheid kan ingesteld worden
14. overdragen van de basisakte op dag van de ondertekening der akte is te laat
15. waarmerking van de burgerlijke staat via rijksregister vereist uitdrukkelijk akkoord van partijen : staat niet in akte
16. vermelding ontbreekt van de door de notaris gebruikte documenten voor waarmerking identiteit
17. deze verklaring is vals en de notaris weet het : basisakte wordt overgedragen op dag van de ondertekening van de authentieke akte – overtreding van de bepalingen met betrekking tot de voltooiingswaarborg
18. lezing art 203 RegW ontbreekt
19. art 159 RegW : verplichte vermelding van BTW kantoor waar verkoper zijn verklaring moet neerleggen om te genieten van vrijstelling van registratierechten op gebouwen
20. wat telt is 1ste ingebruikname, niet eerste betaling noch 1ste inkohiering
21. vermelding van herkomst gelden ontbreekt
22. gedeeltelijk gelezen akte moet melding maken van datum waarop partijen het ontvangen hebben : eenvoudige vermelding dat zij meer dan 5 dagen voor de ondertekening is onvoldoende
23. vermelding van toelichting ontbreekt
24. melding van handtekening van notaris ontbreekt