Examen notariaat 2006

IV. Te verbeteren akte

Overzicht fouten : weggevers - opgelet - moeilijk ; Akte (met aanduiding fouten)

fout 1. Datum akte ontbreekt

fout 2. Standplaats van notaris Marchandise ontbreekt

fout 3. Handelsregisternummer is vervangen door nummer van Kruispuntbank van ondernemingen

fout 4. Uitgifte bij minuut voegen want notaris Marchandise heeft akte niet verleden

fout 5. Naam in vetjes, voornaam

fout 6. Kadastrale gegevens moeten opgegeven worden aan de hand van een kadastraal uittreksel minder dan 1 jaar oud

fout 7. Verplicht overschrijvingsrelaas van laatst overgeschreven titel opgeven

fout 8. Eigendomsoorsprong ontbreekt van de op het ogenblik van het verlijden van de akte reeds bestaande constructies

fout 9. De overdracht heeft plaats gehad de dag van de ondertekening van de akte reeds bestaande constructies

fout 10. De overdracht van het risico mag pas plaats hebben ten vroegste bij de voorlopige oplevering van de privatieve delen

fout 11. Overtreding van de antiwitwas-wet

fout 12. Overtreding art 10 al 2 wet Breyne

fout 13. Overtreding art 12 en 13 wet Breyne controversieel vordering tot nietigheid kan ingesteld worden

fout 14. Overdragen van de basisakte op dag van de ondertekening der akte is te laat

fout 15. Waarmerking van de burgerlijke staat via rijksregister vereist uitdrukkelijk akkoord van partijen : staat niet in akte

fout 16. vermelding ontbreekt van de door de notaris gebruikte documenten voor waarmerking identiteit

fout 17. Deze verklaring is vals en de notaris weet het : basisakte wordt overgedragen op dag van de ondertekening van de authentieke akte – overtreding van de bepalingen met betrekking tot de voltooiingswaarborg

fout 18. Lezing art 203 RegW ontbreekt

fout 19. art 159 RegW : verplichte vermelding van BTW kantoor waar verkoper zijn verklaring moet neerleggen om te genieten van vrijstelling van registratierechten op gebouwen

fout 20. Wat telt is 1ste ingebruikname, niet eerste betaling noch 1ste inkohiering

fout 21. Vermelding van herkomst gelden ontbreekt

fout 22. Gedeeltelijk gelezen akte moet melding maken van datum waarop partijen het ontvangen hebben : eenvoudige vermelding dat zij meer dan 5 dagen voor de ondertekening is onvoldoende

fout 23. Vermelding van toelichting ontbreekt

fout 24. Melding van handtekening van notaris ontbreekt

Fouten in te verbeteren akte in andere jaren : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2007