Examen notariaat 2006

IV. Te verbeteren akte

Overzicht fouten : weggevers - opgelet - moeilijk ; Akte (met aanduiding fouten)

fout 1. Datum akte ontbreekt

fout 2. Standplaats van notaris Marchandise ontbreekt

fout 5. Naam in vetjes, voornaam

fout 6. Kadastrale gegevens moeten opgegeven worden aan de hand van een kadastraal uittreksel minder dan 1 jaar oud

fout 7. Verplicht overschrijvingsrelaas van laatst overgeschreven titel opgeven

fout 8. Eigendomsoorsprong ontbreekt van de op het ogenblik van het verlijden van de akte reeds bestaande constructies

fout 11. Overtreding van de antiwitwas-wet

fout 15. Waarmerking van de burgerlijke staat via rijksregister vereist uitdrukkelijk akkoord van partijen : staat niet in akte

fout 16. vermelding ontbreekt van de door de notaris gebruikte documenten voor waarmerking identiteit

fout 18. Lezing art 203 RegW ontbreekt

fout 21. Vermelding van herkomst gelden ontbreekt

fout 22. Gedeeltelijk gelezen akte moet melding maken van datum waarop partijen het ontvangen hebben : eenvoudige vermelding dat zij meer dan 5 dagen voor de ondertekening is onvoldoende

fout 23. Vermelding van toelichting ontbreekt

fout 24. Melding van handtekening van notaris ontbreekt

Fouten in te verbeteren akte in andere jaren : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2007