Notarieel Examen 2008

Voorbereiding Consultatievragen

Examenvragen vanaf 2001

KoopVennootschap - Testament - Nalatenschap - Echtscheiding - Huwelijkscontract - Schenking

Aandachtspunten voor examen 2008

Koop: clausules opschortende voorwaarde - voorkooprechten

Vennootschappen: bestuur van vennootschappen en aandeelhoudersovereenkomsten - maatschap

Huwelijkscontract: beding van aanwas - successieplanning in extremis - alsof beding - finaal verrekeningsbeding - onverdeeldmaking van de besparingen

Schenking: fictief legaat - successieplanning in extremis

Testament: duo-legaat - successieplanning in extremis