Notarieel Examen 2008

Voorbereiding Consultatievragen

KoopVennootschap - Testament - Nalatenschap - Echtscheiding - Huwelijkscontract - Schenking
Vragen
2006 : 2. Consultatie huwelijkscontract: man wenst het huis in te brengen in het gemeenschappelijk vermogen. (clausule)

2006 : 6. Erfrecht samenwonenden en stiefkinderen. Wat kan de notaris hem aanraden? Stel de clausule op. (clausule)

2002 : 2. Huwelijk en huwelijkscontract (clausule)

Antwoorden

2006 : Inbreng in het gemeenschappelijk vermogen

2006 : Onterving wet Valkeniers

2006 : Beding van aanwas

2002 : Contractuele erfstelling

Clausules
Overzicht clausules inzake huwelijkscontract