Notarieel Examen 2008

Voorbereiding Consultatievragen

KoopVennootschap - Testament - Nalatenschap - Echtscheiding - Huwelijkscontract - Schenking
Vragen
2006 : 1. a. Uitgesteld genot bij verkoop. - b. Geen stedenbouwkundige vergunning voor de veranda. (clausule)

2005 : 2. Bereken de sommen die verschuldigd zijn bij de registratie van de notariele akte

2004 : 2.  Voorlopig bewind - testament

2004 : 5. Openbare verkoop

2002 : 1. Aankoop door feitelijk samenwonenden

2002 : 4. Verkoop 'voor bij en onbelast' - notariele aansprakelijkheid

2001 : 1. Gesplitste aankoop naakte eigendom - vruchtgebruik.

2001 : 2. Overdracht van een handelszaak. (clausule)

2001 : 3. Aankoop van een appartement. (clausule)

Antwoorden

Registratierechten:
- aandeel in onderhandse verkoopsovereenkomst
- berekening in 2 gewesten

Successierechten:
- gezamenlijke aankoop vruchtgebruik-naakte eigendom

Verkoop bij voorlopig bewind

Voorbereiding
Overzicht clausules inzake koop