Notarieel Examen 2008

Voorbereiding opstellen clausules

Overzicht van examenvragen inzake clausules: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006

Overzicht clausules

koop - vennootschap - huwelijkscontract - echtscheiding - schenking - testament

Aandachtspunten voor examen 2008

Koop : Uitstapregeling beding van aanwas - Opschortende voorwaarden - voorkooprechten

Huwelijkscontract : Alsof-beding - Onverdeeldmaking van de besparingen

Vennootschap: Bestuur van vennootschappen -

Schenking : Opschortende voorwaarde van vooroverlijden

Echtscheiding : wijzigbaarheid onderhoudsgelden - verdeling belastingvrije som

Testament : duo-legaat