Notarieel Examen 2008

Voorbereiding te verbeteren akte

Aanhef en slot

Notariele clausules ivm akte. Deze algemene regels inzake het opstellen van akte zijn vaak te vinden geweest in de vorm van een aantal weggevers op ieder examen: 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001.

Soort akte

Omdat in de akte fouten moeten worden aangeduid, is vooral de kennis van dwingend recht van belang: 20062005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 : wet hypothecair krediet - stedenbouw - handelshuur - appartementenrecht - bodemsanering - schenkingen  ... - Er is een kans dat men in 2008 de nadruk zal leggen op allerlei fiscale verklaringen. Er is in 2007 immers een boek uitgekomen over de Fiscale rol van de notaris.

Tweede examencommissie:

2008 :

2007 : Oprichting vennootschap met inbreng in natura

2006 : Koopakte (6 fouten inzake Wet Breyne)

2005 : Schenking-verdeling (dwingend recht inzake schenking)

Eerste examencommissie:

2004 : Hypothecaire kredietopening (fouten wet hypothecair krediet)

2003 : Handelshuurovereenkomst (3 fouten appartementenrecht, fouten handelshuur)

2002 : Koopakte (weinig dwingend recht, voogdij, oprichting vennootschappen)

2001 : Koopakte (2 fouten stedenbouw, bodemsanering)

Foutloze akte

Koop - Schenking - Huur - Vennootschap - Eot

Veelvoorkomende te verbeteren fouten

- territoriale bevoegdheid van de notaris

- betaling van de prijs over bankrekeingnummer

- integrale of gedeeltelijke voorlezing van de akte

-


Notariele clausules

Koopakte - Appartementenrecht

Afstammingsrecht - Echtscheiding

Schenking - Ascendentenverdeling

Huwelijkscontract 

Vennootschap - nv - bvba -

Hypotheek

HandelshuurErfpacht - Opstal