Notarieel Examen 2008

Leden van de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat

Externe leden
Effectief : De heer Philippe Aoust, vrederechter van het kanton Saint-Hubert-Bouillon-Paliseul
Plaatsvervanger : Mevr. Monique Delos, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Bergen