Notarieel Examen 2008

Leden van de Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat

Notarissen
Effectief : Mr. Laurent Barnich, notaris te Aat
Plaatsvervanger : Mr. Michel Bechet, notaris te Etalle